Spring til indhold

Fødevarekontrol og smileys

Smileyordningen har betydning for omsætningen

Der findes en række regler for, hvordan fødevarekontrol i virksomheder, som bearbejder og opbevarer fødevarer har pligt til at følge, og med den velkendte smileyordning, som gør det muligt for kunder at se, hvor god den enkelte virksomhed er til at overholde de krav, der gælder, er der penge at hente, hvis man sikrer, at fødevaresikkerheden er i top. Men det kan være svært at forstå de regler og krav som gælder, for den enkelte virksomhedstype, og derfor får du har 5 trin til at forstå fødevarekontrollen.

Hvorfor skal der laves fødevarekontrol?

Fødevarekontrol laves som et led i beskyttelse af kunder og udrensning af de virksomheder, der behandler fødevarer på måder, som øger risikoen for f.eks. sygdom. Altså laves fødevarekontrol for at sikre, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med at spise på den enkelte restaurant eller café, og derfor kaldes det også ’fødevaresikkerhed’. Kontrollen sikrer bl.a. at frost- og kølevarer opbevares ved den rette temperatur, og derfor ikke er sundhedsskadelige.

Hvem laver fødevarekontrol?

Med fødevarekontrol følger også kontrolbesøg, som foretages af Fødevarestyrelsen, der er en del af det danske Miljø- og Fødevareministerium. Fødevarestyrelsens primære opgave er at sikre, at alt fra fødevarer til dyrevelfærd er i orden og følger de regler og krav, som gør sig gældende på det enkelte område. Det er også Fødevarestyrelsen, som har udarbejdet den smileyordning, der uddeles til fødevareforhandlere, og de står bag uddelingen af smileyer i forbindelse med løbende kontrolbesøg.

Hvad indgår i fødevarekontrol?

Fødevarekontrol er et vidt begreb, og der er mange ting, som indgår i en kontrol af fødevarernes sikkerhed. De mest velkendte procedurer for restauranter og caféer er opbevaringen af fødevarer, hygiejnemæssige forhold og bearbejdning af fødevarer, men fødevarekontrol handler også f.eks. om indretning af køkken og kundeareal. Det kan være en god idé at undersøge inden start af en restaurantionsvirksomhed, hvilke krav og regler der gælder, og det er muligt at få en forhåndsgodkendelse fra Fødevarestyrelsen, hvor en vurdering af f.eks. planlagt indretning bliver indgår.

Hvor kan man få hjælp til opretholdelse af fødevaresikkerheden?

Der findes en lang række hjemmesider og bøger, som omhandler fødevaresikkerhed, og som giver de optimale oplysninger om, hvordan fødevarekontrol laves perfekt. Det kan dog også kræve reel juridisk rådgivning eller blot sparing med lignende virksomhed at komme frem til det perfekte resultat. Gennem brancheorganisationer som f.eks. DRC – The Host, er det muligt at få begge. Besøg deres hjemmeside her.

Hvad er kontrolbesøg og smileyordning?

Fødevarestyrelsen foretager uanmeldte kontrolbesøg hos alle registrerede fødevarebehandlende virksomheder, og ved kontrolbesøget undersøges det, om fødevarereglerne overholdes. På baggrund af besøget udgives en smiley efter den velkendte smileyordning, og kontrolrapporten sættes op, således at kunder og forbrugere har mulighed for at se, hvor god den enkelte virksomhed er til at overholde fødevaresikkerheden. Får en restaurant eller café den bedste af de givne smileyer ved 3 kontrolbesøg i træk, tildeles de en elitesmiley, hvilket er et tegn på perfekt fødevarekontrol. Dette giver mulighed for en øget omsætning ved, at restauranter og caféer med elitesmiley kan vise kunder, at de har styr på fødevarerne.