Spring til indhold

Hvis lægen fejler

Hvis du bliver syg, så går du selvfølgelig til lægen. Han eller hun ordinerer måske medicin. Det kan også være, at du bliver henvist til en speciallæge eller en terapeut, så dit problem kan blive løst. Hvilken terapeut eller specialist du bliver henvist til, kommer naturligvis an på, hvad der er galt med dig. Er der tale om rygsmerter? Er der tale om en alvorlig sygdom, som fx kræft eller gigt? Det skal lægen finde ud af. Oftest sker det korrekt og bliver sygdommen opdaget tidligt, nok kan den helbredes.

Lægefejl

Det hænder dog, at lægen tager fejl. Det kan ske, at du får noget medicin, som din krop ikke kan tåle – og du bliver endnu mere syg. Det kan også være, at du bliver henvist til en terapeut, der ikke sørger for, at du får den behandling, du burde have haft. Rygsmerterne forsvinder ikke. Måske bliver de endda værre. Du ved godt, at hvis sådan noget – eller noget lignende – sker for dig, så kan du få erstatning for den skade, som behandlingsforløbet har ført på dig? Du kan nemlig søge om patienterstatning, hvis du har fået forkert medicin eller forkert behandling. Du skal dog kunne dokumentere, at behandlingen har været forkert. Hvordan gør du det? Ja, du har følgende muligheder: Du kan selv sende en klage og ansøgning om patienterstatning til den myndighed, der varetager den slags sager i dit område.

Brug en advokat med viden

Du kan også vælge at gå den sikre vej og finde en advokat med patienterstatning som speciale. Det ville jeg gøre. Og det er, fordi der er nogle helt særlige regler som patienterstatning, udmåles efter. Det har noget at gøre med, hvordan en specialist ville have håndteret din sag (sygdom) korrekt. Og det har også noget at gøre med om den behandling, du har fået, og de bivirkninger, den har givet, er rimelige. Det er kompliceret. Fordi i rimelighedsreglen indgår faktorer, som hvor alvorlig er din sygdom, og hvad er rimeligt, at du skal udsættes for under og efter behandling. Det lyder måske lidt omvendt i vores verden, men rimelighedsreglen siger faktisk, at hvis din sygdom er meget alvorlig, så er det også rimeligt at forvente, at du kan tåle større følger af behandlingen. Reglen bliver naturligvis brugt individuelt. Men hvornår er man alvorligt syg – og hvad skal/kan man tåle – og hvad er rimeligt.

En såkaldt erstatningsadvokat

Her er det, at en advokat kan være en god hjælp. Det kan nemlig godt tænkes, at du ikke får den patienterstatning, som du i virkeligheden burde få. Og så skal din sag ankes. Ville du påtage dig at anke en sag uden bistand fra en advokat? Jeg tror ikke, at jeg har kompetence til det. Så en erfaren erstatningsadvokat som her vil være altafgørende. Det handler nemlig ikke kun om love og regler – det handler også om viden om, hvor man kan finde og få oplysninger om den pågældende sag og især om sygdomsforløbet. Og læger taler jo ofte næsten latin, når de kommunikerer med hinanden om en patients sygdom.
Derfor: Søg hjælp hos en god advokat.